รายการตำรวจอินดี้ : “กบ” ที่ไม่ธรรมดา ด้วยพลังศรัทธาในตนเอง เป็นหนทางแห่งผู้ชนะ (ตำรวจพลร่ม)