รายการตำรวจอินดี้ : เลือดความเป็นศิลปินที่ถ่ายทอด โดยแม่พิมพ์ของชาติ ในเครื่องแบบ ตชด.