รายการสถานีธรรม : การขัดเกลากิเลส (ทาน ศีล ภาวนา ) / EP 128