รายการสถานีธรรม : ความดีต้องเดินหน้า ความชั่วต้องหยุด / 122