รายการสถานีธรรม : ชมความงดงามและสถานที่สำคัญของวัดพรหมวงศาราม / EP.162