สคบ.ลุยจับร้านจัดฟันแฟชั่นเถื่อน “ตลาดตะวันนา”

สคบ.ลุยจับร้านจัดฟันแฟชั่นเถื่อนตลาดตะวันนา