รายการตำรวจอินดี้ : “จากความฝันในวัยเด็ก สู่ตำรวจสายบู๊ที่ใช้ประสบการณ์เป็นครูสอน”