รายการสถานีธรรม : ปลุกพลังแห่งความดีในตัวเรา // EP : 183